Besprekings:

info@lianiemay.com
079 149 3168

Publieke Liaison en algemene navrae:

Janine Snyders
072 6868 065
polsmedia@gmail.com

Lindé Roome

Agent

lindi@mozi.co.za  / 082 569 3502

[]
1 Step 1
NAAMNAAM
VANVAN
KONTAK NOMMERKONTAK NOMMER
ADDISIONELE KONTAK NOMMERADDISIONELE KONTAK NOMMER
ADRESADRES
STRAATSTRAAT
DORP / STADDORP / STAD
PROVINSIEPROVINSIE
LANDLAND
FUNKSIE NAAMFUNKSIE NAAM
VOORGESTELDE DATUM VAN OPTREDEVOORGESTELDE DATUM VAN OPTREDE
AANTAL MENSE WAT VERWAG WORDAANTAL MENSE WAT VERWAG WORD
BEGROTINGBEGROTING
VERDERE NAVRAE OF KOMMENTAARVERDERE NAVRAE OF KOMMENTAAR
0 /
Previous
Next